Disappointed..

Rock bands, scary movies, my sweet dog, and nothing else.

Az a bizonyos..Ő..illat

(Source: anywhere-to-live, via elhagytal)

(via agyverzes)

(Source: d-o-r-a-c-h-i-n, via i-dont-want-to--be-here-anymore)

A fekete a kedvenc színem mert személyiséget ad, és mégis kiemel, elegánssá tesz.

Megpróbálni elfelejteni valakit, akit szeretsz, olyan, mintha megpróbálnál emlékezni valakire, akit soha sem ismertél.

(Source: kerimdurgham, via ordogikor-deactivated20141014)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
Nem látsz?
Kapcsolj lámpát!